06-15580740 0321-849947 info@hoorindronten.nl

Privacybeleid Hoor! in Dronten

Wij zetten ons iedere dag opnieuw in om het hoorcomfort van onze klanten te verbeteren. Dat doen we met recent op de markt gebrachte hoortoestellen, aangevuld met onze professionele dienstverlening. We hebben hiervoor persoonsgegevens van onze klanten nodig. Wij beloven dat persoonsgegevens die onze klanten aan Hoor! in Dronten verstrekken alleen gebruikt zullen worden voor het doel waarvoor de klant ze aan ons heeft gegeven. Hieronder leggen we uit om welke gegevens het gaat, waar we die gegevens voor gebruiken en hoe lang en waarom we ze bewaren.

We beperken het gebruik van persoonsgegevens tot alleen die gegevens die we nodig hebben om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. We vragen altijd om uitdrukkelijke toestemming. Uiteraard nemen we passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van alle persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven alleen gegevens door aan derden wanneer dat nodig is voor de uitvoering van onze werkzaamheden. Wij zijn op de hoogte van de rechten van onze klanten en zullen deze respecteren.

Gegevens die wij verwerken

Voor levering van ons product en onze dienstverlening verwerken wij de volgende gegevens:

NAW-gegevens aangevuld met telefoonnummers, e-mailadressen, geboortedatum en geslacht

Gegevens die wij verkrijgen tijdens controles of metingen van uw oren

De aankopen die klanten bij ons doen zoals hoortoestellen en gehoorbescherming

Persoonlijke omstandigheden die van belang zijn voor horen

Gegevens over uw zorgverzekering

Inschakeling andere partijen:

Sommige onderdelen van onze bedrijfsvoering worden door onze leveranciers uitgevoerd. Wij delen uw gegevens met:

Uw zorgverzekeraar - alleen als wij voor u declareren of indien u ons vraagt om te kijken wat uw vergoeding is

Onze hoortoestelleverancier indien er een in-het-oor hoortoestel of een maatoorstukje geproduceerd moet worden

Deze leveranciers ontvangen niet meer dan die gegevens die zij nodig hebben voor de uitvoering van hun dienst. Wij verstrekken nooit gegevens aan bedrijven waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben. Uw gegevens moeten bij onze verwerkers veilig zijn. Voor zover de wettelijke bewaartermijnen dit toestaan verplichten wij onze leveranciers uw persoonsgegevens binnen 4 weken na de verwerking te verwijderen. Uiteraard mogen onze leveranciers uw gegevens nooit voor eigen doelen gebruiken. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Veilig bewaren:

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. We beveiligen onze systemen en gebruiken encryptie daar waar dat nodig is. Wij maken backups om de gegevens van onze klanten te kunnen herstellen bij incidenten. Deze backups worden encrypt en opgeslagen op een central backup system in Europa (Frankfurt-Duitsland). Al onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten:

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Onze website:

Voor onze website www.hoorindronten.nl maken wij GEEN gebruik van Marketing Cookies. Op onze website maken wij enkel gebruik van Google Analytics met geanonimiseerde gebruikersgegevens zoals hieronder weergegeven.

ga('set', 'anonymizeIp', true);

De verzamelde gegevens worden gebruikt om bij te houden hoeveel bezoekers er op de website komen. Deze gegevens zijn volledig anoniem en kunnen niet worden herleid tot een uniek persoon. Hierdoor hoeven wij u niet te vragen om toestemming voor het gebruik van cookies indien u onze website bezoekt.

Vragen:

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u vragen of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of ons privacybeleid dan kunt u contact opnemen met:

Hoor! in Dronten

Jupiterweg 11

8251 AW DrontenPostbus 42

8250 AA DrontenContactpersoon : Martine van de Moesdijk

Telefoon : 0321-849947 / 06-15580740

E-mail : info@hoorindronten.nl

Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Daarom Hoor! in Dronten

klantgericht

deskundigheid

alle tijd

keuzevrijheid

uitgebreide hoortesten

keuze uit alle merken

5 jaar garantie en service

CERTIFICERING

OVER MARTINE

ADRESGEGEVENS

Adres

Jupiterweg 11

8251 AW Dronten

Postadres

Postbus 42

8250 AA Dronten

CONTACT

De praktijk is dagelijks op afspraak open. Afspraak in de avond ook mogelijk.

maandag 09:00 - 18:00 uur

dinsdag 09:00 - 18:00 uur

woensdag 09:00 - 18:00 uur

donderdag 09:00 - 18:00 uur

vrijdag 09:00 - 18:00 uur

Telefoonnummers

06-15580740 0321-849947